مدیریت مشتری‌ها

 • امکان ثبت بینهایت مشتری
 • ثبت خرید‌ها و پرداخت‌های مشتری
 • مدیریت مانده حساب مشتری
 • امکان ضمیمه کردن تصویر برای تمام موارد
 • امکان صدور رسید خرید یا فاکتور برای چاپ
 • ذخیره سابقه خرید‌ها و لیست خرید‌ها و همچنین پرداخت ها
 • نمودار خریدها پرداخت‌ها و مانده حساب
 • ارسال گزارش خرید یا مانده حساب از طریق sms یا تلگرام و ...
 • امکان ثبت بینهایت فیلد دلخواه
 • و صدها موارد مفید دیگر

مدیریت انبار

 • امکان ثبت بینهایت کالا بهمراه تصویر
 • ثبت ورودی و خروجی کالا
 • مدیریت مانده موجودی انبار
 • امکان ضمیمه کردن تصویر برای تمام موارد
 • ثبت سابقه ورودی و خروجی کالا هنگام خرید یا فروش کالا
 • نمودار ورودی خروجی و موجودی کالا
 • امکان ثبت بارکد یا سریال کالا
 • امکان استفاده از بارکد خوان برای ثبت لیست خرید
 • محاسبه میانگین قیمت خرید یا فروش و سود فروش کالا
 • جستجوی پیشرفته محصول
 • امکان ثبت بینهایت فیلد دلخواه
 • و صدها موارد مفید دیگر

مدیریت خرید‌‌ها

 • امکان ثبت بینهایت فروشنده
 • ثبت خرید‌ها و پرداخت‌ها
 • مدیریت طلب فروشنده
 • امکان ضمیمه کردن تصویر برای تمام موارد
 • ذخیره سابقه خرید‌ها و لیست خرید‌ها و همچنین پرداخت ها
 • نمودار خریدها پرداخت‌ها و مانده حساب
 • ارسال گزارش خرید یا مانده حساب از طریق sms یا تلگرام و ...
 • امکان ثبت بینهایت فیلد دلخواه
 • و صدها موارد مفید دیگر

گزارش‌گیری

 • محاسبه آمار خریدها و پرداخت‌ها
 • جمع کل مانده حساب‌ مشتری و فروشنده
 • جمع ورودی‌ها و خروجی‌های کالا
 • محاسبه پرداخت‌ها و دریافتی‌ها به ازای کالا
 • محاسبه سود فروش
 • محاسبه سرمایه انبار بر اساس قیمت خرید و فروش
 • و صدها موارد مفید دیگر

مدیریت انبار

به شما این امکان را میدهد که به روش ساده ورودی و خروجی کالاهای خود را مدیریت کنید.

همین الان دانلود کن!

مدیریت مشتری‌ها

به شما این قابلیت را میدهد که به روشی ساده مشتری‌های خود را مدیریت کنید. سابقه خرید و پرداخت‌ آنها را داشته باشید. برایشان فاکتور صادر کنید و متفاوت باشید.

همین الان دانلود کن!

مدیریت فروشنده‌ها

به شما این قابلیت را میدهد که به روشی ساده شرکت‌هایی که از آنها کالا تهیه میکنید را ثبت کنید. محصولاتی که خرید کرده‌اید را وارد کنید.

همین الان دانلود کن!

انبوهی از امکانات در دستان شما!

با ساده‌ترین روش ممکن کسب و کار خود را توسعه دهید.